تبلیغات
از جِنسِ همه چیز :)
از جِنسِ همه چیز :)

 

بــــــــــــــــہ בرڪـــــــــ

ڪـــــــہ

مـشڪــــــلآ

!..حــــــــــــل نمـیـــــشن♥ شنبه 16 مرداد 1395 ساعت 07:36 ب.ظ توسط مریم : نظرات()پیـــشاپیــش روز دخـــــ ✌ ـــــتر 

...مـبـــــــآرڪـــــ
♥ چهارشنبه 13 مرداد 1395 ساعت 03:33 ب.ظ توسط مریم : نظرات()


c:بــــﮧ بعضیام بـــاس گفتــــ
 
!تو آسمونــا בنبالتـــ میگشتیم
 
..زیر غریـــبـــﮧ ها پیـבاتــــ کردیم
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
بـــ بعضیا باس گفتــــ:
 
!زیاב با خوבت حال نکن
.
.
.
.

..حاملـﮧ میشى بدبخت
- - - - - - - - - - - - 
:بـﮧ بعضیا باید گفت
 
!هــــــــــﮧ
 
مخاطب خـــــــــــاصِ شماس؟؟
 
!!!ســـــوژه خَـــنده ماس
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
حس میکنـے مرב شـבے؟
 
!مرב بوבטּ بـﮧ گریـﮧ نکرבטּ نیستــــ 
 
!!مرב بوבטּ بـﮧ گریـﮧ ننـבاختــنــه


♥ جمعه 8 مرداد 1395 ساعت 12:15 ق.ظ توسط مریم : نظرات()


※دیشب دلم هواشو کرد※ ↶سرمو زیر.بالش

بردمو گفتم↷ ✘بســه بســه

بســـــــــــــــه✘ ☜ این

همـLashiـونه ک تورو زاپاس میخواست تا

عشـLoveـق اولشو فراموش کنه☞

✘مَنو غَــــــم✘ ??اون دو تا باهَـــــم??

♚ تــــــو بَغَلِ هَم ♚ ★ لَباشون رو هَم

★ ♤»ََقه قَه هاشون باهَـــــــم ♞گِریِه

هایِے من♞ ⚄با صِدایےِ بْلَند⚄ ⇜

هــــــــه ⇝ ♬بِخَندین بِه مــــَن♥ سه شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 01:54 ب.ظ توسط مریم : نظرات()
Design: Bia2skin.ir